Tuesday, December 7, 2010

ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു മോഹത്തെ ചൊല്ലി..

ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു  മോഹത്തെ ചൊല്ലി..
നമ്മള്‍ ഇരുവരും വേര്‍പ്പിരിഞ്ഞു ...
എന്നുടെ മോഹങ്ങള്‍ നിന്നുടെതാണെന്നു..
ഒരു വേള മുന്‍പേ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു..

No comments:

Post a Comment