Thursday, January 5, 2012

എന്‍റെ കവിതകള്‍

എന്‍റെ കവിതകള്‍ എല്ലാം....
നിന്നില്‍ നിന്ന് ആയിരുന്നു....
ഒടുവില്‍ അതു നിന്നില്‍ തന്നെ...
അലിഞ്ഞുചേരുന്നതും ഞാന്‍ അറിയുന്നു...

No comments:

Post a Comment